Eğitim Anlayışımız

Eğitim Anlayışımız

Eğitim Anlayışımız Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen yönde değişim oluşturma sürecidir. Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında birincil etken bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Hepimiz gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendine özgü özellikleri, ilgi, yetenek ve öğrenme ihtiyaçları bulunmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı gereği, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bu özellik ve ihtiyaç çeşitliliği dikkate alınarak “bireyi merkez alan” eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdürmeleri en doğal haklarıdır.

  • Hayatına farklı başlayan veya hayatının geri kalanını farklı şekilde sürdürmek zorunda olan bireylerin, sosyal, toplumsal ve bireysel ortamlarında yaşam kalitelerini artıracak rehabilitasyon ve eğitim programlarının yürütülmesi ve hayata geçirilmesi başlıca amacımızdır.
  • Merkezimizde bireylerin eksik yönleri uzman personelce değerlendirilip bireye özgü yöntem ve teknikler kullanılmaktadır.
  • Öğrencilerimizin kendilerine güvenen, mutlu bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlamak, günlük yaşamında kimseye ihtiyaç duymadan ya da minimal destek alarak hayatına devam etmesi için çalışmaktayız.
  • Rehabilitasyonun/özel eğitimin her aşamasında olumlu bir atmosferde, mutlu olarak çalışmasına devam etmesi ve bu duyguyu günlük yaşamına yansıtması önceliğimizdir.