Öğrenme Güçlüğü Destek Programı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
8 Haziran 2018

 Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Destek Programı en yaygın olarak kullanılan tanımı şöyledir: “Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar bilişsel süreçlerden birinde ya da bir kaçında yetersizliğin varlığı nedeniyle dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma ya da matematik problemlerini çözme, anlama ya da yazılı ve sözlü dili kullanmada güçlüğü olan çocuklardır.” Öğrenme güçlüğü, algısal güçlükleri, beyin zedelenmesinden etkilenmiş olanları, disleksi ve gelişimsel afaziyi de içermektedir.

Öğrenme güçlüğü nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte uzmanlar olası nedenler olarak şunları sıralamaktadırlar:
• Beynin hatalı işleyişi
• Biyo-kimyasal bozukluklar (vitileramin yetersizlikleri ve bazı boyalı yiyeceklere karşı oluşan alerji …)
• Kalıtım (öğrenme güçlüğüne olan etkisi henüz açık değildir, araştırmalar devam etmektedir)
• Çevresel etmenler

Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sık rastlanan özellikleri şöyle sıralanabilir:
• Zeka düzeyleri normal veya normalin üzerindedir.
• Hiperaktiftirler ya da hipoaktiftirler.
• Dikkatleri kısa sürelidir.
• Konsantrasyon güçlükleri vardır.
• El-göz koordinasyonları zayıftır. Sakarlık ve becerisizlik görülür.
• Görsel algı sorunları vardır. “b-p-d”yi  karıştırırlar. Ters yazarlar.
• Görsel figür-zemin ayırt etmede güçlük çekerler. Harf atlama, satır atlama görülür.
• Görsel hafızaları zayıftır. Uzaklık, derinlik algıları bozuktur.
• İşitsel algı sorunları vardır.
• İşitsel ayrımlaştırmada güçlük çekerler. Bazı sesleri karıştırırlar  f-v; b-m gibi.
• İşitsel kavrama yetersizdir. Yönergeleri unutur dinlemiyor gibi görünürler.
• İşitsel figür- zemin ayırt etme zorluğu vardır. Tv izlerken kapı zilini duymamak gibi.
• İşitsel hafızaları zayıftır.
• Dokunarak ayrımlaştırmada güçlük çekerler.
• Organizasyon bozuklukları görülür, dağınıktırlar.
• Zaman yönetiminde problem yaşarlar.
• Oryantasyon sorunları yaşarlar. Mekanda yönelme, pozisyonu algılamada sorun çekerler (top yakalama , ip atlama gibi)
• Yön bulmakta zorlanırlar. Sağ-sol ayırt edemezler.
• Mesafe ve ölçümlerde zorluk çekerler.
• Zamanı karıştırırlar. Önce-sonra, dün-bugün, şimdi-sonra karıştırırlar. Saati zor öğrenirler.
• Çalışma alışkanlıkları yetersizdir. Yavaş ve verimsiz çalışırlar.
• Düşünmeden davranırlar. Ataklık sıktır. Engellenince ani tepki gösterirler.Öfke nöbetleri geçirirler.
• Sosyal rekabet duygusu yaşın altındadır. Arkadaşlarıyla geçinemezler.
• Değişikliğe zor uyum sağlarlar.
• İletişim bozukluğu sıktır.
• Duygulanım değişikliği görülebilir.
• Sekonder davranış bozuklukları görülür. Bazılarında enuresis (alt ıslatma), enkoprezis (kaka kaçırma), karın ağrısı, okul reddi görülebilir.
• Akademik beceri bozuklukları vardır. Okumayı sökememe, hatalı, yavaş okuma; yazı bozuklukları, ters ayna hayali yazma, Türkçe’de en çok karıştırılan harfler b-d, z-s, m-n, g-k,    l-r-n, g-ğ-y, f-v, d-t ve noktalı harflerdir. Matematikte güçlük çekerler.

Çarpım tablosunu öğrenememe ; sembolleri karıştırma görülür. İmla ve noktalama hataları görülür.

Öğrenme bozukluğu olan çocuk ve gençler, bu özelliklerin tümünü taşımayabilirler. Her biri farklı sayıda, farklı yoğunlukta bu belirtileri gösterir.