Her Çocuk özeldir.

Eğitim Anlayışımız

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen yönde değişim oluşturma sürecidir. Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında birincil etken bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Hepimiz gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendine özgü özellikleri, ilgi, yetenek ve öğrenme ihtiyaçları bulunmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı gereği, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bu özellik ve ihtiyaç çeşitliliği dikkate alınarak “bireyi merkez alan” eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdürmeleri en doğal haklarıdır..

Hayatına farklı başlayan veya hayatının geri kalanını farklı şekilde sürdürmek zorunda olan bireylerin, sosyal, toplumsal ve bireysel ortamlarında yaşam kalitelerini artıracak rehabilitasyon ve eğitim programlarının yürütülmesi ve hayata geçirilmesi başlıca amacımızdır.